Danh mục tin tức
Địa chỉ: Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413 749 019
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Tam Sơn 1

Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
02413 749 019
dung.kim63@gmail.com