Danh mục tin tức
Địa chỉ: Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413 749 019

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017