Danh mục tin tức
Địa chỉ: Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413 749 019

Văn nghệ tổng kết Năm học 2016 - 2017